Blog

Terugblik op de 3 meest opmerkelijke projecten van Cocoon

In de afgelopen jaren heeft Cocoon Holland een heleboel bijzondere projecten uitgevoerd. In dit artikel lichten we de meest opmerkelijke projecten van Cocoon toe. Zoals de werkzaamheden aan de Prada Transformer; een gebouw dat verschillende gedaantes kan aannemen. Of wat dacht je van de werkzaamheden aan Iter, een toekomstige kernfusiereactor. Ook moesten de medewerkers voor een project een speciale opleiding volgen om veilig op 70 meter hoogte te mogen werken in hoogspanningsmasten van TenneT.

De Prada Transformer: een ingenieus ontwerp met verschillende gedaantes

De Prada Transformer toren is een kantelbaar gebouw dat ontworpen werd door de Nederlandse architect Rem Koolhaas, in opdracht van het modelabel Prada. De Prada Transformer bevindt zich aan de voet van het 16e eeuwse Gyeonghui-paleis in het centrum van Seoul. De vlakken van de Prada Transformer hebben de vorm van een kruis, zeshoek, cirkel en rechthoek. Dit 20 meter hoge gebouw is kantelbaar. Het kan verschillende gedaantes aannemen als het gedraaid wordt en een andere zijde op de grond geplaatst wordt met behulp van hijskranen. In deze verrassende locatie worden tentoonstellingen, modeshows en filmvoorstellingen gehouden.

Cocoon had de eer om deel uit te mogen maken van de totstandkoming van dit bijzondere gebouw. Van januari tot en met april 2009 was Cocoon Holland betrokken bij de vormgeving van de Prada Transformer. Een hele uitdaging! De staalconstructie van Prada Transformer is in die tijd bekleed met Cocoon Membrane. Deze transparante en naadloze Cocoon-huid van maar liefst 350 m2 heeft ervoor gezorgd dat de Prada Transformer zijn opmerkelijke uiterlijk kreeg. De opdracht was om de huid van de Prada Transformer transparant en naadloos te houden.

Allereerst zijn er enorme foliedelen gemaakt, die vervolgens op de staalconstructie bevestigd zijn. Er moest rekening gehouden worden met de vier verschillende ingangen, behorend bij ieder gedaante van de Prada Transformer. In een later stadium zijn er deuren in geplaatst van Cocoon-folie met ritsen. De folie mocht vrijwel geen oneffenheid vertonen. Ook de Cocoon Membrane moest heel strak gespoten worden. Het eindresultaat is geslaagd en het was een eer om een bijdrage te mogen leveren aan de totstandkoming van zo’n flexibel en artistiek gebouw.

Iter: een proefversie van een toekomstige kernfusiereactor

Het produceren van energie uit kernfusie zou wellicht in de toekomst de ideale manier kunnen zijn om op een schone en rendabele manier energie op te wekken. De Iter installatie (tokamak) wordt in Cadarache in Zuid Frankrijk gebouwd om dit vraagstuk te bestuderen en te testen. Maar liefst 36 landen werken samen aan dit project. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een economisch rendabele energiebron om te voorzien in de grote vraag naar energie. De Iter tokamak wordt vooral gebouwd om te leren van fouten en successen en om met deze kennis in de toekomst een grotere tokamak te bouwen die commercieel rendabel is. Kortom, de Iter tokamak is een geavanceerde proefversie van een toekomstige kernfusiereactor.

De organisatie Iter is op dit moment nog volop bezig met de aanbouw. De bijdrage die Cocoon leverde aan dit bijzondere project, is het conserveren van de cryostaten van de kernreactor. Cryostaten worden gebruikt om de temperatuur op peil te houden. Deze onderdelen van de kernfusiereactor zijn al afgerond, maar worden pas over 5 jaar geïnstalleerd. Ze hebben een diameter van maar liefst 30 meter en wegen 800 ton. Om deze onderdelen roestvrij te houden, werden ze in 2200 m2 Cocoon folie gewikkeld en vervolgens ingesprayd met de Cocoon ‘huid’. Hierdoor zijn ze opgewassen tegen verschillende weersomstandigheden, vocht en stof. Dankzij de tweede huid wordt de zuurstof opgesloten zodat het gecirculeerd wordt en er een stabiele luchtvochtigheid is en de kwaliteit gewaarborgd kan blijven gedurende langere tijd.

Deze opdracht vereiste veel denkwerk, berekeningen, planning, inzicht, teamwork en werken op grote hoogte. 

TenneT: een project op 70 meter hoogte

Tennet schakelde Cocoon in om werkzaamheden aan de hoogspanningsmasten uit te voeren. De opdracht was als volgt: dicht alle horizontale naden van de hoogspanningsmasten af, zodat ze tegen alle weersomstandigheden bestand zijn. Het ging om maar liefst 200 naden bij zo’n 418 hoogspanningsmasten. Een deel van de hoogspanningsmasten was nog in aanbouw en een deel van de masten was al gebouwd en in werking. Hier moest uiteraard rekening mee gehouden worden. De masten die in gebruik waren, moesten tijdig uitgezet worden.

Wat dit project vooral bijzonder maakte, is dat Cocoon letterlijk de lucht in ging; maar liefst 70 meter. De medewerkers van Cocoon zijn wel wat gewend qua hoogtes. Maar voor dit project moesten ze vanwege de grote hoogte en de daarbij behorende risico’s eerst een speciale IRATA opleiding volgen om op 70 meter hoogte te kunnen en mogen werken. Eenmaal in de lucht werd de Cocoon methode toegepast om de naden op een duurzame, esthetische manier af te dichten. Met de verspuitbare PVC konden we tot wel 5 of 6 mm openstand overbruggen. Door de aangebrachte laagdikte kan de beweging van de mast voor wel 30 jaar lang overbrugd worden. Een goed vooruitzicht!